Pinja vanha

Tiedä työsi arvo – kehitä ja ohjaa liiketoimintaa kannattavasti

Metsäteollisuuden ja sahojen kehittyminen on perustunut tähän asti osaavaan työvoimaan ja sukupolvelta toiselle siirtyvään tietoon. Oman työn arvo on aina ymmärretty, mutta sen laskeminen on ollut lähes mahdotonta oikeiden työkalujen puuttuessa.  Siksi kehitimme kokeneiden metsä- ja sahateollisuuden ammattilaisten kanssa toiminnanohjausjärjestelmän, josta alan parhaat käytänteet löytyvät valmiiksi sisäänrakennettuina. 

Panostamme koko tuotantoketjun ja tuotekohtaisen kannattavuuden hallintaan,  päätöksentekoa ohjaaviin työkaluihin sekä datan keräämisen ja jalostamisen helppouteen. Riippumattomuus laite- tai järjestelmätoimittajista tekee meistä luotettavan kumppanin, joten saat aina tarvittava tuen toiminnan kehittämiseen.

https://www.youtube.com/watch?v=NivJMeXm8qc&t=50s

Tuotteemme/palvelumme

Timber by Pinja

Timber by Pinja – sahan ja puunjalostuslaitoksen toiminnanohjausjärjestelmä

Timber by Pinjan sisältämien ohjelmistomoduulien avulla sahan ja puunjalostuksen koko toiminnanohjaus on vaivatonta, täsmällistä ja nykyaikaista. 

Sen avulla voi hallita tukin sahauksen kannattavuuden  lisäksi tuotannon ohjausta, suunnittelua  ja työtilauksia. Järjestelmä ymmärtää sahauksen, höyläyksen, liimauksen sekä erilaisten pintakäsittelyjen ja kyllästyksen toimintaprosessit ja tarjoaa niihin oikeanlaiset työkalut. Järjestelmä osaa huomioida eri tyyppisten tuotteiden valmistusaikaan liittyvät erot, jolloin valmistuslinjojen työvuorot saadaan optimoitua ja tuotantolinjan käyttöastetta nostettua.”

 

Forest by Pinja

Forest by Pinja – puunhankinnan, korjuun ja logistiikan toiminnanohjausjärjestelmä

Forest by Pinja mahdollistaa täysin sähköisen puukaupan, reaaliaikaisen korjuu- ja kuljetuslogistiikan sekä toimitettavan puun kustannusten, volyymien ja tuottojen reaaliaikaisen seurannan. 

Puunhankinnan, korjuun ja logistiikan hallinnoimiseen kehitetty modulaarinen ERP-järjestelmä tarjoaa monia arkipäivän rutiineja helpottavia toimintoja ja sisältää niin kartat kuin puun alkuperän seurannan. Puunhankintaan liittyvät asiakirjat syntyvät helposti ja pakolliset viranomaisasiat, kuten metsänkäyttöilmoitus, voidaan hoitaa järjestelmästä suoraan sähköisesti. Tarvittavat asiakirjat voidaan tulostaa suoraan järjestelmästä esimerkiksi ruotsiksi tai englanniksi.

Terminal by Pinja

Terminal by Pinja – raaka-aineen hankinta, vastaanotto, varastointi ja maksuliikenne

Terminal by Pinjan avulla tehostat toimintaa aina sopimusten hallinnasta, kaikkien materiaalien vastaanottoon/lähettämiseen, varastotietojen ylläpitoon sekä laskutuksen suorittamisen. 

Järjestelmällä voidaan hallita mm. sopimukset monipuolisella hinnoittelulla, ennakkotiedot saapuvista kuormista, järjestää autot haluttuun purkujärjestykseen, tunnistaa autot automaattisesti sekä ohjata raaka-aineen mittausta (tukkimittari, punnitus, tilavuusmittaus) ja kuormien purkutapahtumaa. Järjestelmän avulla voidaan seurata raaka-aineen varastointia (kpl/m3) sekä hoitaa automaattiset raaka-ainepoistot kulutusten pohjalta. Tämä kaikki tapahtuu reaaliajassa, nopeasti ja kustannustehokkaasti. Toimitusten toteumatiedot esim. energialaitoksilta liikkuvat sähköisesti järjestelmän sisällä.

Yhteyshenkilöt

Veli-Pekka Hämäläinen

Sales Manager

veli-pekka.hamalainen@pinja.com

+358 40 158 2100

Juhani Miettunen

Team Leader

juhani.miettunen@pinja.com

Matti Eskelinen

matti.eskelinen@pinja.com